Lönehantering 1

Lönehantering 1

Ekonomi | 1 timme och 50 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Tillvägagångssättet i beräkningarna är korrekta även om Skatteverkets siffor i exemplen är från tidigare årtal. Detta gäller skattetabell, arbetsgivaravgifter, traktamente samt kostförmån. Aktuella belopp finner du på skatteverket.se

En uppdatering är inspelad och beräknas att publiceras under Q1 2022.

Utbildningen Lönehantering 1 ger dig grundläggande kunskaper inom lön och arbetsrätt. Du lär dig vilka dokument som behövs innan de anställda kan få sin första lön. Vidare berörs arbetsrättsliga regler avseende anställning, sjuklön och semester samt heltid och deltid med olika sysselsättningsgrad. Du lär dig att beräkna ledigheter, frånvaro, övertid, mertid, OB och arbetsgivaravgifter. Du får även kunskap om skatteavdrag. Efter utbildningen kan du självstän­digt räkna löner av enklare slag.

Innehåll

 • Registrering i löneprogram
 • Anställningsformer
 • Anställningsavtal
 • Lön i olika former
 • Skatt och skatteavdrag
 • Arbetsgivaravgifter
 • Arbetsgivardeklaration
 • Övertid, mertid och OB
 • Sjukfrånvaro och sjuklön
 • Tjänst- och föräldraledighet
 • Frånvaro med tillfällig föräldrapenning
 • Semester
 • Tjänsteresor inrikes och utrikes
 • Traktamenten och andra kostnadsersättningar
 • Skattefria och skattepliktiga förmåner

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lönehantering 1

Utbildare Marianne Maupoix-Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PowerPoint.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

1. Innan första lönekörningen

I delmomentet tar Marianne upp vad du behöver ha tillgång till innan den första lönekörningen.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

2. Anställning - anställningsform

I delmomentet går Marianne igenom olika anställningsformer.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

3. Anställningsavtal

I delmomentet berör Marianne anställningsavtal, som du även finner under extramaterialet.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

4. Lön i olika formerProva!

I delmomentet tar Marianne upp olika former av lön.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

5. Vilken skatt gäller?

I delmomentet förklarar Marianne vad som gäller vid skatt. Under extramaterial finner du engångsskattetabell.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

6. Skatteavdrag

I delmomentet förklarar Marianne skatteavdrag. Under extramaterial finner du intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

7. Arbetsgivaravgifter

I delmomentet behandlar Marianne arbetsgivaravgifter. Under extramaterial finner du skattetabell från Skatteverket med procent.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

8. Att registrera anställda i löneprogrammet

I delmomentet visar Marianne hur du registrerar anställda i löneprogrammet. Under extramaterial finner du arbetsgivardeklaration.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

9. Arbetstid - övertid, mertid och OB

I delmomentet förklarar Marianne övertid, mertid och OB. Under extramaterial finner du exempel på skatteavdrag vid månadslön.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

10. Frånvaro tjänst- och föräldraledighet

I delmomentet behandlar Marianne tjänst- och föräldraledighet.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

11. Sjukfrånvaro

I delmomentet tar Marianne upp sjukfrånvaro, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

12. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning

I delmomentet går Marianne in på vad som gäller vid frånvaro med tillfällig föräldrapenning.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

13. Semester

I delmomentet förklarar Marianne vad som gäller vid semester.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

14. Förmåner

I delmomentet tar Marianne upp skattefria och skattepliktiga förmåner.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

15. Tjänsteresor inrikes och utrikes

I delmomentet klargör Marianne vad som gäller vid tjänsteresor inrikes och utrikes.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

16. Arbetsgivardeklarationen

I delmomentet tar Marianne upp arbetsgivardeklarationen, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

17. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lönehantering 1 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lönehantering 1 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lönehantering 1 663 1 1295.0 Lägg i varukorg

Kontakt