GDPR i praktiken

GDPR i praktiken

HR och personal | Juridik | 1 timme och 37 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I maj 2018 trädde lagstiftningen om GDPR i kraft och ersatte PUL. I den här utbildningen får du lära dig om grunderna och att använda principerna i praktiken, för att säkerställa att din verksamhet uppfyller kraven. Efter genomförd utbildning har du fått med dig rekommendationer kring ett GDPR-säkert arbete i vardagen och råd kring e-posthantering, direktmarknadsföring och nyhetsbrev samt hur du kartlägger hanteringen av personuppgifter i ditt företag.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Innehåll

 • Grundläggande begrepp
 • Grunder och principer
 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Lagringsminimering
 • Uppgiftsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Ansvarsskyldighet
 • Samtycken
 • GDPR i säljprocessen
 • Direktmarknadsföring och nyhetsbrev
 • E-posthantering
 • Kartläggning av personuppgiftshantering
 • Att anpassa verksamheten
 • Att arbeta GDPR-säkert i vardagen
 • Personuppgiftsincidenter
 • Intern dataskyddspolicy och informationssäkerhet
 • Hemsida och integritetspolicy

Delmoment

0. Introduktion till kursen GDPR i praktiken

Utbildare Roger Elverskog presenterar kursens innehåll och medverkande Anna Peira-Ohlsson.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

1. Hur GDPR kan bli ett kundlöfte

I delmomentet berör Roger historik kring PuL och rättigheter enligt GDPR. Delmomentet innehåller även en frågestund med Roger och Anna.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

2. Viktiga begrepp och definitionerProva!

I delmomentet förklarar Roger viktiga begrepp och definitioner inom GDPR. Delmomentet innehåller även en frågestund med Roger och Anna.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

3. Principer

I delmomentet berör Roger principerna varpå GDPR vilar.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

4. Laglighet

I delmomentet tar Roger upp principen laglighet och under vilka omständigheter som personuppgifter kan sparas över tid.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

5. Ändamålsbegränsning

I delmomentet förklarar Roger innebörden av principen ändamålsbegränsning.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

6. Lagringsminimering

I delmomentet berör Roger principen om lagringsminimering.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

7. Uppgiftsminimering

I delmomentet går Roger igenom principen uppgiftsminimering.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

8. Integritet och konfidentialitet

I delmomentet berör Roger principen om integritet och konfidentialitet.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

9. Ansvarsskyldighet

I delmomentet behandlar Roger principen om ansvarsskyldighet. Delmomentet innehåller även en frågestund med Roger och Anna.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

10. Samtycken

I delmomentet behandlar Roger samtycken och direktmarknadsföring.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

11. Säljprocessen

I delmomentet går Roger igenom vad som gäller för telemarketing, kunddatabaser, direktmarknadsföring och nyhetsbrev.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

12. E-post

I delmomentet tar Roger upp vad du behöver tänka på vid användande av e-post. Delmomentet innehåller även en frågestund med Roger och Anna.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

13. Din kartläggning

I delmomentet delar Roger med sig av rekommendationer kring hur du kan kartlägga lagringen av personuppgifter.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

14. Intern dataskyddspolicy

I delmomentet berör Roger informationssäkerhet.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

15. Hemsidan

I delmomentet tar Roger upp vad du behöver tänka på om du har en hemsida.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

16. Integritetspolicy

I det avslutande delmomentet går Roger igenom integritetspolicy och summerar kursen.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen GDPR i praktiken och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen GDPR i praktiken måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
GDPR i praktiken 656 1 1750.0 Lägg i varukorg

Kontakt