Arbetsrätt

Arbetsrätt

HR och personal | Juridik | 3 timmar och 34 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Arbetsrätt är en arbetsrättslig intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen, att förstå olika anställningsformer och veta hur du kan hantera besvärliga situationer.

Utbildningen fokuserar på praktiska inslag som att du ska lära dig göra rätt från början, kunna hantera svåra avsked och veta när du kan omplacera en medarbetare. Utbildningen leds av en av Sveriges ledande advokater inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är skriven till fördel för arbetstagaren, men även du som arbetsgivare har rättigheter!

Innehåll

  • Allmänt om arbetsrättsliga lagar
  • Anställningsavtalet och olika anställningsformer
  • Uppsägningar och avskedanden
  • Omreglering av anställningsavtal
  • Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Lön och förmåner under uppsägningstiden
  • Integritetsfrågor
  • Företrädesrätt till återanställning
  • Förhandlings- och informationsskyldighet
  • Arbetsgivarens möjligheter och rättigheter

Delmoment

1. Introduktion till kursen Arbetsrätt - Grundkurs

Utbildningen inleds med att advokat Göran Smedberg utbildar kring arbetsrättens uppbyggnad och vad den innebär för arbetstagare och arbetsgivare.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 27 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

2. Anställningsavtal och anställningsformer

I delmomentet utbildar Göran om olika anställningsformer i lagen om anställningsskydd LAS. Göran går igenom möjligheter och regler avseende tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning, anställningsavtalets innehåll och kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

3. Avsluta anställning

Delmomentet behandlar olika sätt att avsluta en anställning och vad respektive sätt har för juridiskt regelverk och möjligheter.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 36 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

4. Uppsägning av personliga skälProva!

I delmomentet går Göran igenom skillnaden mellan uppsägning och avsked. Göran utbildar i gränsdragningar mellan brott mot anställningsavtalet och grovt brott mot anställningsavtalet samt lär ut om begreppet varselöverläggning och om vad som egentligen är en saklig grund för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 35 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

5. Uppsägning på grund av sjukdom

I delmomentet får du lära dig huvudregeln kring uppsägning på grund av sjukdom och hur lagen har utvecklats sedan huvudregeln skrevs. Göran går igenom när rehabilitering behövs och när en arbetsgivare kan säga upp en medarbetare på grund av sjukdom. Delmomentet behandlar hur prövning av arbetsförmåga ska ske och hur vanliga fallgropar kan undvikas.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

6. MBL och förhandlingsregler

Delmomentet berör förhandlingsreglerna i MBL, allmän förhandlingsrätt, primär förhandlingsrätt och regler kring informationsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 32 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

7. MBL och facklig vetorätt

Delmomentet behandlar vad som är juridiskt giltigt och ogiltigt i situationer där facklig vetorätt kan komma att åberopas.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

8. MBL och tolkningsföreträde vid lönetvist

Göran utbildar i hur MBL ska tolkas vid olika former av lönetvister och går tydligt igenom alla de möjligheter, situationer, undantag och effekter som kan uppstå vid lönetvister.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

9. Kvittningsregler

Göran Smedberg går i delkursen igenom regelverket för kvittning av lön.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 34 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsrätt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsrätt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsrätt 163 1 2245.0 Lägg i varukorg

Kontakt